Arterna.fi | Finlands Artdatacenter

Hello! Välkommen till Finlands Artdatacenters öppna testservice! Innehållet bör inte ännu citeras. Vi ska rengöra innehållet snabbt ...

Sök arter

[väntar på översättning] Eller bläddra vår artlista

Artlista

Lukutoukko Hej där! Vår taxonomi erbjuder redan en massa information men den uppdateras och förbättras kontinuerligt. Det här är endast en preliminär version. Innehållet bör inte ännu citeras!

[väntar på översättning] Bläddra vår artlista
Finska arter i databasen:

[väntar på översättning] Samlingar och digitalisering

[väntar på översättning] Den naturhistoriska samlingar består av djur, växter, svampar, rock och fossila prover. Samlingar av organismer används i taxonomisk forskning och de är värdefulla för miljöövervakning studier.

[väntar på översättning] I Finland finns ca. 20 miljoner naturvetenskapliga exemplar, varav hittills bara en bråkdel har digitaliserats. Vi digitalisera också dokument, såsom gamla fältjournalanteckningar.

[väntar på översättning] Finlands Artdatacenters grundprinciper

[väntar på översättning]
  • Suomen Lajitietokeskukseen koottu data on avointa ja kaikkien käytettävissä.
  • Uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien tarkkoja tietoja salataan. Tarkat tiedot ovat ainoastaan viranomaisten ja luotettujen tahojen saatavilla.
  • Suomen Lajitietokeskus on virtuaaliorganisaatio joka perustuu jäsenten olemassaolevan osaamisen ja infrastruktuurin varaan.
  • Lajitiedon viranomaiskäyttö tehostuu kun tieto on koottuna yhteen paikkaan.
Läs mer Summary

Tavoitteet & aikataulu

Suomen Lajitietokeskusta, eliölajitiedon kansallista portaalia, rakennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) hallinnoimassa hankkeessa vuosina 2015 -2017. Palvelua toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtaman Envibase-hankkeen osana.

Tässä avoimessa testiympäristössä on tarjolla jo tässä vaiheessa paljon lajitietoa eri eliöryhmistä. Tietoja täydennetään jatkuvasti hankkeen edistyessä. Tämä on vasta ensimmäinen kehitysvaihe, ja portaalin toiminnallisuutta, suorituskykyä ja rakennetta parannetaan hankkeen aikana.

Timetable Lue lisää

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Välkommen till Finlands Artdatacenters öppna AVGÅENDE testservice!

För att få tillgång till den senaste versionen av FinBIFs serviceportal, klicka här:

laji.fi

För att använda den avgående versionen av tjänsten, stäng det här fönstret.

Testservicen