Laji.fi | Suomen Lajitietokeskus

Haun kattamat tietolähteet

Lajitietokeskuksen havainto- ja näytehaku kohdistuu Lajitietokeskuksen tietovarastoon, johon on koottu havainto- ja näytetietoja monista tietokannoista Suomesta ja ulkomailta. Seuraavassa on luettelo aineistoista, joiden tiedot ovat saavutettavissa tämän sivun haun avulla. Osa aineistojen tiedoista on saatettu salata suojeluperustein tai käyttäjän pyynnöstä.
Aineisto Tietueita tietovarastossa Kuvaus sisällöstä Vastuuorganisaatio
Putkilokasvikokoelmat External link 4 818 131 Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) putkilokasvikokoelmat
Hyönteistietokanta External link 3 272 008 Tietokanta hyönteisharrastajille. Laatinut ja operoi Matti Virtala yhteistyössä museon ja useiden hyönteistieteellisten seurojen kanssa.
Hatikka.fi:n havainnot External link 2 153 314 Hatikka.fi järjestelmän luontohavainnot.
Talvilintulaskenta External link 1 251 221 Laskennat toteutetaan vuosittain talvisin ja ne kattavat kaikki lintulajit. Laskenta-aineisto alkaa talvesta 1956/57 ja vuodesta 1976 lähtien laskennat on toteutettu kolme kertaa talvessa (marraskuu, vuodenvaihde, helmi-maaliskuu). Laskentojen menetelmät ja lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm
Suomen suurperhosatlas External link 1 222 220 Suomen perhosten atlaskartoitus vuoteen 2000 asti. Pitää sisällään historiallisia lähteitä.
Kastikan kirjallisuustiedot External link 771 990 Kirjallisuustiedot.
Oulun yliopiston (OULU) putkilokasvikokoelmat External link 459 287 Oulun yliopiston (OULU) putkilokasvikokoelmat
Maalintujen pistelaskennat External link 321 266 Pesivien maalintujen pistelaskenta
Valtakunnallinen päiväperhosseuranta External link 296 832 Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI) on Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja Suomen Perhostutkijain Seuran koordinoima tutkimushanke. Seurannassa kertynyt havaintoaineisto tallennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan. Finnish Museum of Natural History
Luonto-Liiton kevätseuranta External link 155 047 Kevään seurantaa koko perheelle. Luonto-Liitto
TUR Turun yliopiston putkilokasvikokoelmat, Herbarium generale External link 127 391 Putkilokasvikokoelmat, Herbarium generale
TUR-A Åbo Akademin putkilokasvikokoelmat, Herbarium generale External link 59 411 Åbo Akademiin putkilokasvikokoelmat, Herbarium generale
Jyväskylän yliopiston (JYV) kasvitieteelliset kokoelmat External link 39 128 Kasvitieteelliset kokoelmat
Eläintieteelliset kokoelmat External link 33 954 Eläinmuseon kokoelma on maan ylivoimaisesti suurin eläinnäytekokoelma. Se käsittää noin yhdeksän miljoonaa näytettä. Vuosittain kokoelmat karttuvat kymmenillä tuhansilla uusilla näytteillä. Kokoelman perustan muodostaa Societas pro Fauna et Flora Fennica -seuran v. 1858 Helsingin yliopistolle lahjoittama eläinkokoelma. Nykyään kokoelmat kasvavat pääasiassa tutkimushankkeiden seurauksena sekä lahjoitusten kautta.
Nilviäiskokoelma (Luomus) External link 32 576 Nilviäisnäytteet Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinkokoelmassa (MZH)
Putkilokasvikokoelmat: yleiskokoelmat External link 31 169 Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) putkilokasvikokoelmat: yleiskokoelma (Itä-Fennoskandian ja Pohjoismaiden ulkopuoliset alueet)
KUO Putkilokasvikokoelmat External link 21 487 Kuopion luonnontieteellisen museon putkilokasvikokoelmat
Kastikan pienet kokoelmat External link 21 287 Sekalaisia pieniä putkilokasvikokoelmia.
Palearktisen alueen ulkopuolelta kerättyjen kovakuoriaisten kokoelma (Luomus) External link 21 274 Tieteellisesti järjestetty kokoelma palearktisen alueen ulkopuolelta kerättyjä kuoriaisia
Kaksisiipiset Fennica (Luomus) External link 20 979 Suomen, luovutettujen alueiden ja Kuolan niemimaan kaksisiipiskokoelma. Kuivanäytteet, pääosa preparaateista ja pieni osa nestenäytteistä. Luomus
Löydös havaintopalvelu External link 14 579 Avoin palvelu luontohavaintojen ilmoittamiseksi. Ei vaadi rekisteröitymistä. Finnish Museum of Natural History
Suomen kuoriaiset (Luomus) External link 13 525 Tieteellisesti järjestetty suomalaisten kuoriaisten kokoelma
Hyönteiskokoelmat (Luomus) External link 12 635 Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteiskokoelmat käsittävät nykyään arviolta yhdeksän miljoonaa yksilöä. Näistä perhoset, kovakuoriaiset ja pistiäiset muodostavat suurimmat ryhmät, myös kaksisiipisiä on hyvin runsaasti. Hieman alle puolet kokoelmien hyönteisistä on kerätty Suomesta, loput ovat ulkomaisia. Nämä kokoelmat ovat kasvaneet nykyiseen kokoonsa yli kahdensadan vuoden aikana.
Palearktinen kuoriaiskokoelma (Luomus) External link 10 409 Tieteellisesti järjestetty palearktisen alueen kuoriaiskokoelma, johon eivät kuulu suomalaiset kuoriaiset eivätkä Mannerheimin kokoelman kuoriaiset
Löydöksen vieraslajihavainnot External link 7 776 Avoin palvelu vieraslajihavaintojen ilmoittamiseksi. Ei vaadi rekisteröitymistä. Finnish Museum of Natural History
Maailman perhoset (Luomus) External link 7 391 Tieteellisesti järjestetty maailman perhosten kokoelma, lukuunottamatta Suomea ja Venäjän Fennoskandiaa.
Mannerheimin kokoelma External link 3 491 Tieteellisesti järjestetty kreivi C.G.Mannerheimin kuoriaiskokoelma.
Suomen pistiäiset (Luomus) External link 3 404 Suomen ja Venäjän Fennoskandian pistiäiset
Sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyskartoitus External link 3 020 Atlas toteutetaan käyttäen Luomuksen Löydös -lomakepalvelua. Ilmoittaminen ei vaadi rekisteröitymistä.
Kaksisiipiset Holarctica (Luomus) External link 2 977 Diptera Holarctica Luomus
Sammalkokoelmat (H): Yleiskokoelmat External link 2 552 Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) sammalkokoelmat: yleiskokoelma (Itä-Fennoskandian ulkopuoliset alueet). Sisältää myös V. F. Brotheruksen herbarion Euroopasta kerätyt näytteet.
Kasvimuseon kokoelmat External link 2 545 Herbarium of the Botanical Museum, University of Helsinki (acronym H)
Yksityiset kokoelmat External link 2 514 Tutkijoiden ja -harrastajien yksityiset kokoelmat.
Sammalkokoelmat (H): V. F. Brotheruksen sammalherbaario External link 2 199 V. F. Brotheruksen sammalherbaario sisältää noin 83 300 Euroopan ulkopuolelta kerättyä näytettä noin 15 000 lehtisammallajista sekä tuhansia tyyppinäytteitä. Euroopasta kerätyt näytteet kuuluvat yleiskokoelmiin. Herbaario on järjestetty Brotheruksen oman, alkuperäisen systemaattisen järjestyksen mukaan.
H-NYL External link 2 150 William Nylanderin jäkäläkokoelma
Tyyppinäytteet: jäkälät External link 1 719 Jäkälien tyyppinäytteet
Nivelkärsäiskokoelma (Luomus) External link 1 677 Nivälkärsäiskokoelma
Hyönteisten pikkuryhmät (Luomus) External link 1 610 Pienten hyönteislahkojen kokoelma
C.A. Westerlundin nilviäisnäytteet External link 1 471 C.A. Westerlundilta 1860-1890-luvuilla ostetut Clausilia- ja Helix-näytteet sekä lahjoituksena saadut nilviäisnäytteet
Veikko Salkion luontokokoelma External link 1 090 Luontokokoelma liitettiin Kokkolan kaupungin nähtävyyksiin tammikuussa 1982. Luontokokoelman näytteet on koonnut ja konservoinut pääosin yksi henkilö, Veikko Salkio.
E. Sjöholmin perhoskokoelma External link 910 Tieteellisesti järjestetty suomalaisten perhosten kokoelma
Itämeren vieraslajihavainnot External link 849 Vieraslajihavaintoja Itämerestä tai siihen laskevista vesistöissä. Havainnoijat ovat rekisteröimättömiä satunnaisia käyttäjiä tai asiantuntijoita. Havainnot hyväksyy asiantuntija. LUKE
Kaksisiipiset, exotica (Luomus) External link 734 Holarktisen alueen ulkopuolinen aineisto (pl. coll. Frey), kuivanäytteet Luomus
Sammalkokoelmat (H): Itä-Fennoskandia External link 674 Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) sammalkokoelmat: Itäfennoskandinen herbaario
H-ACH External link 624 Erik Achariuksen jäkäläkokoelma
Tyyppinäytteet: sienet External link 557 Sienten tyyppinäytteet jäkäliä lukuun ottamatta
R. Freyn kaksiipiskokoelma (Luomus) External link 513 Richard Freyn kaksisiipiskokoelma Luomus
Hyönteispreparaattikokoelma (Luomus) External link 433 Hyönteisiä ja hyönteisten sukuelimiä ja muita osia kestopreparaatteina.
Hämähäkkieläimet ja tuhatjalkaiset (Luomus) External link 274 Hämähäkkieläimet (Arachnida) ja tuhatjalkaiset (Myriapoda) Luomuksen eläintieteellisessä kokoelmassa
Tampereen luonnontieteellisen museon putkilokasvikokoelmat (TMP) External link 238 Putkilokasvikokoelmat Tampereen luonnontieteellinen museo
Vieraslajihavaintoja nisäkkäistä External link 233 Vieraslajihavaintoja nisäkkäistä Suomesta. Havainnoijat ovat rekisteröimättömiä satunnaisia käyttäjiä tai asiantuntijoita. Havainnot hyväksyy asiantuntija. LUKE
Maailman pistiäiset (Luomus) External link 159 Maailman pistiäiset lukuun ottamatta Suomea ja Venäjän Fennoskandiaa
William Nylanderin pistiäiset (Luomus) External link 142 William Nylanderin pistiäiskokoelma Luomus
Coll. Risto Tuomikoski (Sciaridae, Luomus) External link 121 R. Tuomikosken sciaridipreparaatit Luomus
Suomen perhoset (Luomus) External link 114 Tieteellisesti järjestetty Suomen perhosten kokoelma
Sammalkokoelmat (H): S. O. Lindbergin sammalherbaario External link 112 S. O. Lindbergin sammalherbaario sisältää noin 48 000 näytettä noin 5 500 maksa- ja lehtisammallajista ympäri maailmaa sekä satoja tyyppinäytteitä.
Suomen nivelkärsäiset (Luomus) External link 89 Suomen nivelkärsäiskokoelma
Kastikka External link 61 Putkilokasvihavaintoja Pohjoismaista ja Luoteis-Venäjältä. Tiedot ovat peräisin Suomen luonnontieteellisten museoiden (H, OULU, TUR, JYV, KUO ym.) kokoelmanäytteistä, kasvitieteellisestä kirjallisuudesta sekä erilaisista maastomuistiinpanoista.
Muut näytekokoelmat External link 36 Ne näytteet, jotka eivät kuulu täällä kuvattuihin muihin kokoelmiin, kuten - Näytteet, joita ei ole vielä sijoitettu mihinkään kokoelmaan - Yksityiskokoelmien näytteet
Sienikokoelmat External link 26 Sienikokoelmat
Exsiccata, fungi External link 21 Exsiccata, fungi
Selkärangattomien näytekokoelma (Luomus; ei hyönteiset) External link 4 Luonnontieteellisen keskusmuseon selkärangattomien eläinten näytekokoelma. Kokoelma on fyysisesti järjestetty kotimaiseen (Itä-Fennoskandian) ja ulkomaiseen osaan, pääpaino on kotimaisessa aineistossa. Yhteensä noin 40% kokoelmatiedoista on digitoitu; tämä käsittää vuodesta 1999 karttuneen aineiston ja osan vanhempaa materiaalia.
Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kokoelmat External link 1 Kansalliset luonnontieteelliset kokoelmat, jotka sisältävät kasvi-, sieni-, ja eläintieteelliset sekä paleontologiset ja geologiset kokoelmat ja joita Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus hallinnoi.
Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin VANHAAN avoimeen testiympäristöön!

Siirry tästä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun uusimpaan versioon:

laji.fi

Jos haluat käyttää palvelun vanhaa versiota, sulje tämä ikkuna.

Testipalvelu