Arterna.fi | Finlands Artdatacenter

Artlista

Lukutoukko Hej där!

Vår taxonomi erbjuder redan en massa information men den uppdateras och förbättras kontinuerligt. Det här är endast en preliminär version. Innehållet bör inte ännu citeras!

Sök i artdatabasen med artnamn:

Laddar data, var god vänta...     Loading..

Taxonomidatabasens status

Taxonomisk rang Finska arter i db Arter i db totalt
Protozoer — Protozoa [rike]
225 705
Chromista [rike]
Oomycota [fylum]
Tea von Bonsdorff
Pythiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 2
Saprolegniales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 1
Oomycetes [klass]
Tea von Bonsdorff
Peronosporales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 9
Leptomitales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Myzocytiopsidales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Olpidiopsidales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Rhipidiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Sclerosporales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Lagenismatales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Hyphochytriales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Ockraalger — Ochrophyta [fylum]
Marja Koistinen
27 80
Svampar — Fungi [rike]
Otto Miettinen, Leena Myllys, Soili Stenroos, Tea von Bonsdorff
Sporsäcksvampar — Ascomycota Caval.-Sm. [fylum]
Seppo Huhtinen, Pertti Salo, Leena Myllys, Soili Stenroos, Tea von Bonsdorff, Teuvo Ahti
Lecanoromycetes O.E.Erikss. & Winka [klass]
Leena Myllys, Soili Stenroos, Teuvo Ahti
1396 1400
Erysiphales [ordning]
Vanamo Salo, Pertti Salo, Teuvo Ahti
124 125
Basidiesvampar — Basidiomycota [fylum]
Otto Miettinen, Tea von Bonsdorff
Agaricomycetes Doweld [klass]
Otto Miettinen, Tea von Bonsdorff
Agaricaceae [familj]
Tea von Bonsdorff
129 225
Fistulinaceae Lotsy [familj]
Otto Miettinen
1 1
Inocybaceae Jülich [familj]
Tea von Bonsdorff
132 199
Strophariaceae [familj]
Tea von Bonsdorff
104 146
Boletales [ordning]
Tea von Bonsdorff
110 159
Corticiales K.H.Larss. [ordning]
Otto Miettinen
Corticiaceae [familj]
Otto Miettinen
13 21
Geastrales K.Hosaka & Castellano [ordning]
Tea von Bonsdorff
15 24
Polyporales [ordning]
Otto Miettinen
301 409
Russulales [ordning]
Tea von Bonsdorff
281 378
Sebacinales [ordning]
Otto Miettinen
4 9
Tremellales [ordning]
Tea von Bonsdorff
58 110
Ustilaginomycotina [underfylum]
Pertti Salo, Vanamo Salo
160 162
Pucciniomycotina [underfylum]
Pertti Salo, Vanamo Salo
315 318
Blastocladiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Chytridiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Monoblepharidales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Diversisporales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Platygloeales [ordning]
Tea von Bonsdorff
3 3
Egentliga växter — Plantae Haeckel [rike]
Rödalger — Rhodophyta [fylum]
Marja Koistinen
45 52
Grönalger — "Chlorophyta" [MX.infrakingdom]
Marja Koistinen
28 429
Charophyta [fylum]
Marja Koistinen
21 269
Nålfruktsmossor — Anthocerophyta [fylum]
Riikka Juutinen, Xiaolan He
2 3
Bladmossor — Bryophyta Schimp. [fylum]
Riikka Juutinen, Sanna Huttunen
675 705
Levermossor — Marchantiophyta [fylum]
Xiaolan He, Riikka Juutinen
233 239
Djur — Animalia Linnaeus, 1758 [rike]
Cephalaspidomorphi [klass]
Risto Väinölä
3 3
Broskfiskar — Chondrichthyes [klass]
Risto Väinölä
1 2
Benfiskar — Osteichthyes [överklass]
Risto Väinölä
99 114
Fåglar — Aves [klass]
Jari Valkama
478 10414
Däggdjur — Mammalia [klass]
Thomas Lilley
74 4633
Protura [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
3 3
Collembola [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
247 252
Diplura [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
1 1
Archaeognatha [ordning]
Pasi Sihvonen
2 2
Zygentoma [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
4 4
Trollsländor — Odonata [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
62 71
Ephemeroptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
56 56
Tvestjärtar — Dermaptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
3 3
Bäcksländor — Plecoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
36 36
Hopprätvingar — Orthoptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
33 48
Kackerlackor — Blattodea [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
7 7
Tripsar — Thysanoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
145 146
Halvvingar — Hemiptera [ordning]
Anders Albrecht, Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
1617 1644
Stövsländor — Psocoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
73 73
Phthiraptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
302 302
Steklar — Hymenoptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Juho Paukkunen
7491 7689
Raphidioptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
3 3
Megaloptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
5 5
Nätvingar — Neuroptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
61 70
Vridvingar — Strepsiptera [ordning]
Meri Lähteenaro, Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
10 13
Skalbaggar — Coleoptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Jyrki Muona
3820 5565
Nattsländor — Trichoptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
218 220
Fjärilar — Lepidoptera [ordning]
Lauri Kaila
2601 2634
Loppor — Siphonaptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
51 53
Mecoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
7 7
Tvåvingar — Diptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Jere Kahanpää
Sciaridae Billberg, 1820 [familj]
Pekka Vilkamaa
348 350
Kräftdjur — Crustacea [underfylum]
Risto Väinölä
374 389
Spindeldjur — Arachnida [klass]
Pedro Cardoso
Kvalster — Acari [underklass]
Pedro Cardoso
1116 1138
Spindlar — Araneae [ordning]
Pedro Cardoso
644 648
Lockespindlar — Opiliones [ordning]
Pedro Cardoso
17 17
Klokrypare — Pseudoscorpiones [ordning]
Pedro Cardoso
18 18
Mångfotingar — Myriapoda [underfylum]
Varpu Vahtera, Pedro Cardoso
63 63
Hakmaskar — Acanthocephala Koelreuther, 1771 [fylum]
Risto Väinölä
0 0
Ringmaskar — Annelida Lamarck, 1809 [fylum]
Pedro Cardoso, Risto Väinölä
Oligochaeta [underklass]
Pedro Cardoso
143 144
Iglar — Hirudinea [underklass]
Risto Väinölä
16 16
Havborstmaskar — Polychaeta [klass]
Risto Väinölä
13 14
Annelida incertae sedis [klass]
Risto Väinölä
7 7
Mossdjur — Bryozoa Ehrenberg, 1831 [fylum]
Risto Väinölä
10 10
Nässeldjur — Cnidaria Hatschek, 1888 [fylum]
Risto Väinölä
Hydrozoer — Hydrozoa [klass]
Risto Väinölä
9 9
Kammaneter — Ctenophora Eschscholtz, 1829 [fylum]
Risto Väinölä
2 3
Bukhårsdjur — Gastrotricha Metschnikoff, 1864 [fylum]
Risto Väinölä
20 20
Pansarmaskar — Kinorhyncha Reinhard, 1881 [fylum]
Risto Väinölä
1 1
Blötdjur — Mollusca Linnaeus, 1758 [fylum]
Pedro Cardoso, Risto Väinölä
Stylommatophora [ordning]
Pedro Cardoso
93 94
Vattenlungsnäckor — Hygrophila [ordning]
Risto Väinölä
27 30
Bakgälade snäckor — Opisthobranchia [infraklass]
Risto Väinölä
3 3
Valvatoidea [överfamilj]
Risto Väinölä
4 4
Murchisonelloidea [överfamilj]
Risto Väinölä
1 1
Caenogastropoda [underklass]
Risto Väinölä
8 8
Musslor — Bivalvia [klass]
Risto Väinölä
35 37
Rundmaskar — Nematoda Cobb, 1932 [fylum]
Maarten Vanhove
0 7
Tagelmaskar — Nematomorpha Vejdowsky, 1886 [fylum]
Risto Väinölä
3 4
Plattmaskar — Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 [fylum]
Maarten Vanhove, Risto Väinölä
467 480
Xenacoelomorpha [fylum]
Maarten Vanhove, Risto Väinölä
5 7
Svampdjur — Porifera Grant, 1826 [fylum]
Risto Väinölä
4 4
Hjuldur — Rotifera Cuvier, 1817 [fylum]
Risto Väinölä
338 338
Trögkrypare — Tardigrada Doyére, 1840 [fylum]
Risto Väinölä
0 0
Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Välkommen till Finlands Artdatacenters öppna AVGÅENDE testservice!

För att få tillgång till den senaste versionen av FinBIFs serviceportal, klicka här:

laji.fi

För att använda den avgående versionen av tjänsten, stäng det här fönstret.

Testservicen