Arterna.fi | Finlands Artdatacenter

Artlista

Lukutoukko Hej där!

Vår taxonomi erbjuder redan en massa information men den uppdateras och förbättras kontinuerligt. Det här är endast en preliminär version. Innehållet bör inte ännu citeras!

Sök i artdatabasen med artnamn:

Laddar data, var god vänta...     Loading..

Taxonomidatabasens status

Taxonomisk rang Finska arter i db Arter i db totalt
Djur — Animalia Linnaeus, 1758 [rike]
Archaeognatha [ordning]
Pasi Sihvonen
2 2
Zygentoma [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
4 5
Trollsländor — Odonata [ordning]
Sami Karjalainen, Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
62 71
Ephemeroptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
56 56
Tvestjärtar — Dermaptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
3 3
Bäcksländor — Plecoptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
36 37
Hopprätvingar — Orthoptera [ordning]
Sami Karjalainen, Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
33 48
Kackerlackor — Blattodea [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
8 8
Tripsar — Thysanoptera [ordning]
Jukka Kettunen, Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
145 146
Halvvingar — Hemiptera [ordning]
Anders Albrecht, Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
1615 1642
Stövsländor — Psocoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
73 73
Phthiraptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
302 302
Steklar — Hymenoptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Juho Paukkunen
7518 7713
Halssländor — Raphidioptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
3 4
Vattennätvingar — Megaloptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
5 5
Nätvingar — Neuroptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
61 71
Vridvingar — Strepsiptera [ordning]
Meri Lähteenaro, Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
9 11
Skalbaggar — Coleoptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Jyrki Muona, Jaakko Mattila
3829 5569
Nattsländor — Trichoptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
218 220
Fjärilar — Lepidoptera [ordning]
Marko Mutanen, Lauri Kaila
2610 2646
Loppor — Siphonaptera [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
51 53
Näbbsländor — Mecoptera [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
7 7
Tvåvingar — Diptera Linnaeus, 1758 [ordning]
Jere Kahanpää, Jukka Salmela
Mycetophilidae Newman, 1834 [familj]
Jevgeni Jakovlev, Jere Kahanpää, Jukka Salmela
713 803
Sciaridae Billberg, 1820 [familj]
Pekka Vilkamaa
348 351
Flugor — Brachycera [underordning]
Jere Kahanpää
4208 6347
Trevfotingar — Protura [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
3 3
Hoppstjärtar — Collembola [ordning]
Pasi Sihvonen, Heidi Viljanen
247 252
Larvborstsvansar — Diplura [ordning]
Heidi Viljanen, Pasi Sihvonen
1 1
Kräftdjur — Crustacea [underfylum]
Risto Väinölä
375 390
Spindeldjur — Arachnida [klass]
Pedro Cardoso
Kvalster — Acari [underklass]
Pedro Cardoso
1114 1136
Spindlar — Araneae [ordning]
Pedro Cardoso
644 648
Lockespindlar — Opiliones [ordning]
Pedro Cardoso
17 17
Klokrypare — Pseudoscorpiones [ordning]
Pedro Cardoso
18 18
Mångfotingar — Myriapoda [underfylum]
Varpu Vahtera
63 63
Fåglar — Aves [klass]
Jari Valkama
477 10378
Däggdjur — Mammalia [klass]
Thomas Lilley
74 4632
Broskfiskar — Chondrichthyes [klass]
Risto Väinölä
1 2
Benfiskar — Osteichthyes [överklass]
Risto Väinölä
102 116
Cephalaspidomorphi [klass]
Risto Väinölä
3 3
Hakmaskar — Acanthocephala Koelreuther, 1771 [fylum]
Risto Väinölä
13 14
Ringmaskar — Annelida Lamarck, 1809 [fylum]
Pedro Cardoso, Risto Väinölä
Oligochaeta [underklass]
Pedro Cardoso
143 144
Iglar — Hirudinea [underklass]
Risto Väinölä
16 16
Havborstmaskar — Polychaeta [klass]
Risto Väinölä
13 14
Annelida incertae sedis [överklass]
Risto Väinölä
7 7
Mossdjur — Bryozoa Ehrenberg, 1831 [fylum]
Risto Väinölä
10 10
Nässeldjur — Cnidaria Hatschek, 1888 [fylum]
Risto Väinölä
Hydrozoer — Hydrozoa [klass]
Risto Väinölä
9 9
Kammaneter — Ctenophora Eschscholtz, 1829 [fylum]
Risto Väinölä
2 3
Bukhårsdjur — Gastrotricha Metschnikoff, 1864 [fylum]
Risto Väinölä
20 20
Pansarmaskar — Kinorhyncha Reinhard, 1881 [fylum]
Risto Väinölä
1 1
Blötdjur — Mollusca Linnaeus, 1758 [fylum]
Pedro Cardoso, Risto Väinölä
Stylommatophora [ordning]
Pedro Cardoso
93 94
Vattenlungsnäckor — Hygrophila [ordning]
Risto Väinölä
27 30
Bakgälade snäckor — Opisthobranchia [infraklass]
Risto Väinölä
3 3
Valvatoidea [överfamilj]
Risto Väinölä
4 4
Murchisonelloidea [överfamilj]
Risto Väinölä
0 0
Caenogastropoda [underklass]
Risto Väinölä
8 8
Musslor — Bivalvia [klass]
Risto Väinölä
35 38
Tagelmaskar — Nematomorpha Vejdowsky, 1886 [fylum]
Risto Väinölä
3 4
Plattmaskar — Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 [fylum]
Risto Väinölä
448 462
Xenacoelomorpha [fylum]
Maarten Vanhove, Risto Väinölä
5 7
Svampdjur — Porifera Grant, 1826 [fylum]
Risto Väinölä
4 4
Snabelsäckmaskar — Priapulida Théel, 1906 [fylum]
Risto Väinölä
1 1
Hjuldur — Rotifera Cuvier, 1817 [fylum]
Risto Väinölä
338 338
Trögkrypare — Tardigrada Doyére, 1840 [fylum]
Risto Väinölä
57 57
Chromista [rike]
Saprolegniales [ordning]
Tea von Bonsdorff
1 1
Oomycota [klass]
Tea von Bonsdorff
Peronosporales [ordning]
Tea von Bonsdorff
7 9
Pythiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
2 2
Hyphochytriales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Ockraalger — Ochrophyta [fylum]
Marja Koistinen
27 80
Svampar — Fungi [rike]
Otto Miettinen, Leena Myllys, Soili Stenroos, Tea von Bonsdorff
Sporsäcksvampar — Ascomycota Caval.-Sm. [fylum]
Seppo Huhtinen, Pertti Salo, Leena Myllys, Soili Stenroos, Tea von Bonsdorff, Teuvo Ahti
Lecanoromycetes O. E. Erikss. & Winka [klass]
Soili Stenroos, Leena Myllys, Teuvo Ahti
1377 1381
Erysiphales [ordning]
Vanamo Salo, Pertti Salo, Teuvo Ahti
124 125
Basidiesvampar — Basidiomycota [fylum]
Otto Miettinen, Tea von Bonsdorff
Agaricomycetes Doweld [klass]
Otto Miettinen, Tea von Bonsdorff
Agaricaceae [familj]
Tea von Bonsdorff
129 225
Fistulinaceae Lotsy [familj]
Otto Miettinen
1 1
Inocybaceae Jülich [familj]
Tea von Bonsdorff
128 195
Strophariaceae [familj]
Tea von Bonsdorff
102 140
Tricholomataceae [familj]
Tea von Bonsdorff
138 201
Boletales [ordning]
Tea von Bonsdorff
111 154
Corticiales K.H.Larss. [ordning]
Otto Miettinen
Corticiaceae [familj]
Otto Miettinen
13 21
Geastrales K.Hosaka & Castellano [ordning]
Tea von Bonsdorff
15 24
Polyporales [ordning]
Otto Miettinen
312 420
Russulales [ordning]
Tea von Bonsdorff
283 376
Sebacinales [ordning]
Otto Miettinen
4 9
Tremellomycetes [klass]
Otto Miettinen
60 113
Dacrymycetes [klass]
Otto Miettinen
21 23
Pucciniomycotina [underfylum]
Pertti Salo, Vanamo Salo
Platygloeales [ordning]
Tea von Bonsdorff
3 3
Ustilaginomycotina [underfylum]
Vanamo Salo, Pertti Salo
160 162
Blastocladiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Chytridiales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Monoblepharidales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Diversisporales [ordning]
Tea von Bonsdorff
0 0
Egentliga växter — Plantae Haeckel [rike]
Rödalger — Rhodophyta [fylum]
Marja Koistinen
45 52
Grönalger — "Chlorophyta" [MX.infrakingdom]
Marja Koistinen
28 429
Charophyta [fylum]
Marja Koistinen
21 269
Nålfruktsmossor — Anthocerophyta [fylum]
Xiaolan He, Riikka Juutinen
2 3
Bladmossor — Bryophyta Schimp. [fylum]
Sanna Huttunen, Riikka Juutinen
678 709
Levermossor — Marchantiophyta [fylum]
Xiaolan He, Riikka Juutinen
236 241
Protozoer — Protozoa [rike]
226 704
Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Välkommen till Finlands Artdatacenters öppna AVGÅENDE testservice!

För att få tillgång till den senaste versionen av FinBIFs serviceportal, klicka här:

laji.fi

För att använda den avgående versionen av tjänsten, stäng det här fönstret.

Testservicen