superdomain Biota   liv liv
domain Eucarya Whittaker & Margulis, 1978   domän
kingdom Animalia Linnaeus, 1758   rike djur
phylum Arthropoda von Siebold, 1848   fylum leddjur
subphylum Hexapoda   underfylum insekter
class Insecta   klass egentliga insekter
order Hymenoptera Linnaeus, 1758   ordning steklar
suborder Apocrita   underordning midjesteklar
infraorder Aculeata   infraordning gaddsteklar
superfamily Apoidea   överfamilj
unranked Anthophila   bin
family Andrenidae   familj grävbin

Andrenidae - grävbin

Andrena albofasciata Thomson, 1870 hopeavannemaamehiläinen vitklöversandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena argentata Smith, 1844
Andrena albizona Alfken, 1939
hietikkomaamehiläinen silversandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena barbilabris (Kirby, 1802)
Melitta barbilabris Kirby, 1802, Melitta albicrus Kirby, 1802, Andrena albocincta Zetterstedt, 1838, Andrena barbatula Zetterstedt, 1838
harjumaamehiläinen mosandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena bicolor Fabricius, 1775
Andrena violascens Thomson, 1870
orvokkimaamehiläinen ängssandbi
Samling av prov från Finland
Andrena bluethgeni Stoeckhert, 1930 nummimaamehiläinen dådresandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)
Apis cineraria Linnaeus, 1758
hohtomaamehiläinen gråsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena clarkella (Kirby, 1802)
Melitta clarkella Kirby, 1802, Andrena dispar Zetterstedt, 1838
raitamaamehiläinen videsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena coitana (Kirby, 1802)
Melitta coitana Kirby, 1802, Melitta shawella Kirby, 1802, Andrena nylanderi Morawitz, 1865
kultapiiskumaamehiläinen fröjdsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena denticulata (Kirby, 1802)
Melitta denticulata Kirby, 1802
syysmaamehiläinen tandsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena fucata Smith, 1847
Andrena clypearis Nylander, 1852
punikkimaamehiläinen hallonsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena fulvago (Christ, 1791)
Apis fulvago Christ, 1791
lehtoniittymaamehiläinen fibblesandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena fulvida Schenck, 1853 mantumaamehiläinen brynsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena fuscipes (Kirby, 1802)
Melitta fuscipes Kirby, 1802, Melitta pubescens Kirby, 1802, Andrena cincta Nylander, 1852
kanervamaamehiläinen ljungsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena gelriae van der Vecht, 1927
Andrena podolica Noskiewicz, 1930, Andrena gelriae karelica Niemelä, 1949, Andrena gelriae karelica f. fuscata Niemelä, 1949
ahomaamehiläinen väpplingsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781)
Apis haemorrhoa Fabricius, 1781
verimaamehiläinen trädgårdssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775)
Nomada hattorfiana Fabricius, 1775
ruusuruohomaamehiläinen väddsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena helvola (Linnaeus, 1758)
Apis helvola Linnaeus, 1758
omenamaamehiläinen äppelsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena humilis Imhoff, 1832
Andrena fulvescens Smith, 1847
kultamaamehiläinen slåttersandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena intermedia Thomson, 1870 kesantomaamehiläinen rödklöversandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena labialis (Kirby, 1802)
Melitta labialis Kirby, 1802
apilamaamehiläinen märgelsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena labiata Fabricius, 1781 vyömaamehiläinen blodsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena lapponica Zetterstedt, 1838
Andrena alpina Zetterstedt, 1838
lapinmaamehiläinen blåbärssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena lathyri Alfken, 1899 nätkelmämaamehiläinen vialsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena marginata Fabricius, 1776 purtojuurimaamehiläinen gulsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena minutula (Kirby, 1802)
Melitta minutula Kirby, 1802, Melitta parvula Kirby, 1802
kanankaalimaamehiläinen småsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena minutuloides Perkins, 1914
Andrena parvuloides Perkins, 1914
juhannusmaamehiläinen morotssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena nanula Nylander, 1848 pukinjuurimaamehiläinen dvärgsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena nigriceps (Kirby, 1802)
Melitta nigriceps Kirby, 1802
kangasmaamehiläinen sommarsandbi
Samling av prov från Finland
Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)
Melitta nigroaenea Kirby, 1802
kaskimaamehiläinen gyllensandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena nigrospina Thomson, 1872 sysimaamehiläinen sotsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena nitida (Müller, 1776)
Apis nitida Müller, 1776, Andrena pubescens Olivier, 1789, Andrena nitida f. baltica Alfken, 1913, Andrena pubescens omissa Valkeila, 1954
lehtomaamehiläinen glanssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena praecox (Scopoli, 1763)
Apis praecox Scopoli, 1763
hammasmaamehiläinen vårsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena ruficrus Nylander, 1848
Andrena rufitarsis Zetterstedt, 1838
punajalkamaamehiläinen åssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena scotica Perkins, 1917
Andrena trimmerana var. scotica Perkins, 1917, Andrena jacobi Perkins, 1921
vaahteramaamehiläinen hagtornssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena semilaevis Pérez, 1903
Andrena saundersella Perkins, 1914
metsämaamehiläinen veronikasandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena similis Smith, 1849 puolukkamaamehiläinen ginstsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena subopaca Nylander, 1848 piennarmaamehiläinen lundsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena tarsata Nylander, 1848 kurjenjalkamaamehiläinen blodrotssandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena vaga Panzer, 1799
Andrena ovina Klug, 1810
pajukkomaamehiläinen sälgsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Andrena wilkella (Kirby, 1802)
Melitta wilkella Kirby, 1802
niittymaamehiläinen ärtsandbi
Publicerad inträffar i Finland
Panurginus romani Aurivillius, 1914 silomehiläinen hallonbi
Publicerad inträffar i Finland
Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763)
Apis calcarata Scopoli, 1763
pikkupiehtarimehiläinen småfibblebi
Publicerad inträffar i Finland