Laji.fi | Suomen Lajitietokeskus

Tiedotteet

Lajitietokeskuksen kaksiviikkoistiedote

Julkaistu 19.10.2017 - 6:59. Päivitetty 20.10.2017 - 7:36. — Esko Piirainen Tiedote

Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein.

Tehtyjä asioita

Edellisen kahden viikon aikana olemme saaneet tehtyä seuraavia ominaisuuksia.

Kotka-kokoelmanhallinta

Kotkaan on joidenkin kuukausien hiljaiselon jälkeen tehty muutamia uudistuksia. Kasvitieteellisten puutarhojen elävien kokoelmien hallintaa varten aiemmin toteutettuja ominaisuuksia on paranneltu, uusia ominaisuuksia suunniteltu ja niiden toteutusta priorisoitu. Puutarhan kasvikantojen, niiden sijaintien sekä kasveille tehtävien toimenpiteiden hallintaa on kehitetty paremmin puutarhan työnkulkuja vastaaviksi. Kotkan näytelainojen ja lahjoitusten kuitteja on muutettu. Osa  Hambin mikrobikokoelman tiedoista on tallennettu Kotkaan ja niitä varten on tehty erillinen julkinen hakusivu.

Laadunvalvonta

Suunnittelimme kuinka automaattinen laadunvalvonta toteutetaan. Päädyimme ratkaisuun, jossa nimetyt asiantuntijat voivat määritellä lajeille/taksoneille 10x10 km YKJ-ruutuihin perustuvan alueen, jonka ulkopuolelta tulevat havainnot (Suomen sisältä) merkitään automaattisesti "poikkeaviksi". Teemme laji.fi portaaliin laadunvalvontaosion, josta kuka tahansa voi tarkastella lajeille määriteltyjä alueita ja nähdä luettelon poikkeaviksi merkityistä havainnoista, joita voi sitten lähteä laatumerkitsemään (annotoimaan). Poikkeavia havaintoja voi laadunvalvontaosiossa rajata ajallisesti ja taksonomisesti.

Suunnittelimme miltä näyttää sivu jolla voi selailla kuvallisia mutta lajilleen määrittämättömiä havaintoja (Tunnista laji -sivu).

Olemme korjanneet tietovaraston bugeja annotointejen käsittelyssä.

Lajikortit

Myös uuden laji.fi-version lajikorteilta voi nyt ladata taksonomialuettelon .csv-muodossa. Luettelot olivat vanha.laji.fi sivustolla saatavilla. Saatavilla on suomalaisten lajien luettelo ja kaikkien Lajitietokeskuksen taksonomiasta löytyvien lajien luettelo. Jos halutaan esimerkiksi sudenkorentojen luettelo, mennään taksonin "sudenkorennot" lajikortille ja painetaan siellä "Lataa Suomen lajiluettelo".

Seurannat

NAFI- ja talvilintututkimusten tulossivuille on lisätty mahdollisuus selata Vihkon tallennuksia juuri kyseiseen tutkimukseen liittyen. Talvilintulaskennan lomaketta on kehitetty edelleen tulevaa talvea varten. Talvilintulaskennalle on tehty ensimmäinen, yksinkertainen versio tulospalvelusta.

tied_talvilintu_lomake

- Talvilintulaskennan lomake

tied_talvilintu_tulosp

- Talvilintulaskennan tulospalvelu

Havainnot -osio

Yksittäisen havaintoerän näkymässä (esim http://tun.fi/JX.18398) silmä-ikonin takaa avautuvat lisämuuttujat pyritään nyt näyttämään selväkielisesti. Ennen näytettiin vain muuttujien nimet ja arvot. Kaikille muuttujille ja niiden arvoille olisi tarkoitus olla nimi kolmella kielellä, mutta niitä puuttuu vielä.

Luettelon valittavien sarakkeiden joukoon (ratas-ikonin takana) on lisätty YKJ-ruutuja valittaviksi.

Työn alla nyt

Nyt käynnissä olevan kahden viikon jaksossa työn alla ovat seuraavat ominaisuudet.

Vihko

Työn alla on uudelleenkäytettävien esitäytettyjen lomakkeiden eli lomakepohjien luonti, tallennus ja käyttö. Lomakepohjan voi luoda myös kopioimalla vanhan havaintoerän. Lisäämme retkilomakkeeseen "omat paikat" ominaisuuden. Retkilomakkeelle voi tuoda tallentamansa paikan ja retkilomakkelle piiretyn paikan voi tallentaa omaksi paikaksi. Työ talvilintulaskennan lomakkeen parissa jatkuu. Lisäksi teemme "kavereiden" lisäämisestä helpompaa.

Tietovarasto

Tietovaraston automaattista ongelmavalvontaa on korjailtu, kuten myös kuntien, maiden ym. tulkintojen logiikkaa esimerkiksi koskien luovutettuja kuntia. Näitä korjauksia on viety käyttöön, mutta ennen kuin tiedot korjaantuvat pitää ongelmalliset havaintoerät käsitellä uudelleen. Tätä ei ole vielä käynnistetty. Nämä korjaukset korjaavat esimerkiksi ongelmat joissa lähellä kunnan rajaa olevat havainnot on tulkittu virheellisesti kuuluvan molempiin kuntiin.

Taksonomia- / IUCN editor

Taksonomiatyökaluun lisätään mahdollisuus käyttäjätyypille joka näkee vain lajikuvausten ja lajikuvien lisäämiseen tarvittavan osion. Lisätään uusi synonyymityyppi "misspelled".

IUCN-arvioinnin työkaluun lisätään kommentointimahdollisuus myös itse arvioijille (nyt tämä oli vain niille jotka eivät ole itse kyseisen ryhmän arvioijia) sekä myös "aloitetut" ja "ei aloitetut" -tilassa oleville (nyt on vain valmiille). Lisätään uusi tila "valmis kommentoitavaksi". D-kriteerin validointeihin tulee muutoksia.

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin VANHAAN avoimeen testiympäristöön!

Siirry tästä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun uusimpaan versioon:

laji.fi

Jos haluat käyttää palvelun vanhaa versiota, sulje tämä ikkuna.

Testipalvelu