Laji.fi | Suomen Lajitietokeskus

Tiedotteet

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin verkkopalvelu julkaistu

Julkaistu 8.3.2019 - 9:06. Päivitetty 8.3.2019 - 10:09. — Eija-Leena Laiho Tiedote

Luonnontieteellinen keskusmuseo, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat 8.3.2019

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu viidettä kertaa. Suomen lajien Punainen kirja sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta. Uhanalaisuusarvioinnin tuloksia voi ensimmäistä kertaa heti arvioinnin julkaisemisen jälkeen tarkastella myös verkossa Punaisen kirjan verkkopalvelussa punainenkirja.laji.fi.

Verkkopalvelusta löytää helposti arvioitujen lajien uhanalaisuusluokat ja luokkaan johtaneet kriteerit. Lisäksi haettavissa ovat esimerkiksi uhanalaisuuden syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät. Verkkopalvelu täydentää kirjaa, kun kirjan laajojen eliöryhmäkohtaisten yhteenvetojen lisäksi aineistosta voi tehdä omia hakuja. Tietoa voi lajitella muun muassa elinympäristöittäin; mitkä ovat tunturilajien ensisijaiset uhanalaisuuden syyt tai mitkä uhanalaisiksi luokitelluista perhosista esiintyvät suoympäristöissä. Aineiston voi myös ladata palvelusta omia analyysejä varten.

 

Verkkopalvelu on kansalaisten ja tutkijoiden käytettävissä

 

Uhanalaisuusarvioinnin dokumentointi  ja verkkopalvelu on toteutettu osana Suomen Lajitietokeskuksen palveluita. Dokumentoinnissa käytettiin Suomen Lajitietokeskuksen uhanalaisuusarviointityökalua, jonka avulla tiedot saatiin heti talteen Lajitietokeskuksen tietovarastoon. Työkalu ja verkkopalvelu hyödyntävät myös Lajitietokeskuksen ylläpitämää Suomen lajiluetteloa.

 

Suomen Lajitietokeskus on Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoima kansallinen digitaalinen tiedonhallinnan infrastruktuuri ja lajitiedon palvelukokonaisuus. Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalissa on selattavissa lähes 32 miljoonaa lajihavaintoa. Jatkossa kansalliset lajihavainnot ovat käytettävissä yhä kattavammin, kun muun muassa Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen lajiaineistoja tuodaan tarkasteltaviksi palveluun. Tämä helpottaa ja tehostaa edelleen tiedon käyttöä työssä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kaikilla sektoreilla.

Kirjopapurikolle soveliaiden suonreunaelinympäristöjen määrä on vähentynyt ja lajin yksilömäärissä on suuria vaihteluita. Kirjopapurikko on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Kuva: Pekka Malinen/Luomus.

Lisätietoja

 

Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 387, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 050 310 9703, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Tietotekniikkasuunnittelija Eija-Leena Laiho, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 050 318 2454, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin VANHAAN avoimeen testiympäristöön!

Siirry tästä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun uusimpaan versioon:

laji.fi

Jos haluat käyttää palvelun vanhaa versiota, sulje tämä ikkuna.

Testipalvelu