Species.fi | Finnish Biodiversity Information Facility

News

Suomen eliölajien lajiluettelon vuosiversio on julkaistu

Published 17.1.2020 - 15:13. Modified 17.1.2020 - 15:49. — Eija-Leena Laiho Release

Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien luettelon toisen vuosiversion. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Luettelosta julkaistaan vuosittain viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Lajiluettelossa 2019 on mukana yli 40 000 Suomessa esiintyvää lajia. Luettelo kattaa suurimman osan aitotumaisten, monisoluisten eliöryhmistä.

Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään tietokantaan on koottu eri tahojen ylläpitämiä luetteloita yhdeksi kansalliseksi lajiluetteloksi. Tietokantaan kootaan ajantasainen tieto Suomessa esiintyvistä eliölajeista, niiden nimistöstä, esiintymisestä sekä biologisista ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten uhanalaisuustiedoista. Lajiluettelo on dynaaminen ja eri eliöryhmien asiantuntijat päivittävät nimistöä jatkuvasti. Myös päivittyvä luettelo on julkisesti käytettävissä Laji.fi-portaalissa.

Luettelossa on pääosin aitotumaisia monisoluisia eliöitä. Vuosiversiossa ovat mukana lajit ja lajia alemmat taksonit yleiskielisine nimineen. Synonyymit ja muut lajiin liittyvät tiedot voi hakea Laji.fi-portaalista lajikorteilta, esim. kirjoheinälehtiäinen (Selandria melanosterna).

Lajiluettelossa yhdistetään vuosittain vuoden alussa lajikäsitteet käytössä olleisiin nimiin. Jokaiselle taksonille on annettu uniikki tunniste, joka ei muutu, mikäli lajikäsitys ei muutu.

Lajiluettelon vuosiversiossa 2019 on ensimmäistä kertaa dokumentoitu vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Muutokset on kuvattu eliöryhmien kuvailutiedoissa sekä listattu erillisessä muutostiedostossa.

Lajiluettelo on ladattavissa osoitteesta laji.fi/lajiluettelo.

Suomen Lajitietokeskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Lisätietoja:

Eija-Leena Laiho
tietotekniikkasuunnittelija
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
eija-leena.laiho@helsinki.fi
p.050-3182454

Tea von Bonsdorff
suojelusuunnittelija
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
tea.vonbonsdorff@helsinki.fi
p. 050-3185199

Pallopäärahkasammal (Sphagnum wulfianum) on yksi luettelon 40762 lajista ja on saanut uniikin tunnisteen http://tun.fi/MX.44070. Kuva: Johanna Kolehmainen (CC-BY-NC-SA 4.0).

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Welcome to the OLD testing environment of the Finnish Biodiversity Information Facility - FinBIF!

To access the latest version of FinBIF service portal, please proceed to the following address:

laji.fi

In order to use the old testing enviroment, close this window.

Test service